มีเซ็กส์กับคนแปลกหน้านอกห้องพัก

มีเซ็กส์กับคนแปลกหน้านอกห้องพัก เด็กนักเรียนโดนล่วงละเมิดบนรถประจำทาง แทบทุกวันจนทำให้ชิวิตนางต้องเปลียนไป